O kancelarii

Kancelaria radcy prawnego Anna Mira

Kancelaria świadczy usługi na teremie miasta Tuchola i w okolicy. Specjalizację kancelarii stanowi prawo administracyjne, w tym prawo i postępowanie podatkowe, postępowanie egzekucyjne w administracji, prawo zabezpieczenia społecznego. Kancelaria zapewnia stałą i kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych oraz pomoc prawną świadczoną osobom fizycznym. Kancelaria świadczy takie usługi jak:
 
 • wezwania do zapłaty,
 • pisma procesowe,
 • odwołania od decyzji administracyjnych,
 • opinie prawne,
 • udzielanie porad prawnych,
 • opiniowanie umów pod kątem zgodności z prawem i ochrony interesów Klienta,
 • obsługa prawna przedsiębiorstw,
 • zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej.

OBSZAR DZIAŁANIA KANCELARII

Kancelaria prowadzi obsługę prawną głównie na terenie Tucholi i okolic, ale również obsługuje podmioty na terenie Chojnic, Grudziądza, Świecia, Bydgoszczy, Torunia.

FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG

 • stała obsługa prawna na podstawie umowy o świadczenie pomocy prawnej,
 • jednorazowe zlecenia,
 • usługi świadczone na odległość,
 • porady prawne udzielane w siedzibie Kancelarii.

Zakres usług

PRAWO ADMINISTRACYJNE
- postępowanie podatkowe
- postępowanie egzekucyjne
- prawo celne
- pomoc społeczna
- fundusz alimentacyjny
PRAWO CYWILNE
- spadki
- postępowanie egzekucyjne
- prawo rzeczowe


PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
- rozwody
- separacje
- alimenty
- ubezwłasnowolnienie
- pozbawienie praw rodzicielskich

Blog

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami poruszającymi interesujące tematy.

Więcej
Abonament RTV w samochodzie firmowym

O abonamencie RTV w samochodzie (służbowym, prywatnym i leasingowanym) i nie tylko. Abonament (RTV) radiowy i radiowo-telewizyjny. Prawdopodobnie każdy z nas wie, iż z posiadaniem odbiornika radiowego oraz telewizyjnego umożliwiającego natychmiastowy odbiór programu wiąże się obowiązek wniesienia opłaty zwanej abonamentem radiowym albo radiowo-telewizyjnym (RTV). Pominę tutaj całkowicie kwestię wysokości obu rodzajów abonamentu. Mimo tego, że […]

Więcej
O obowiązkowych szczepieniach ochronnych i karach za niestosowanie się do wymogu ich wykonania.

O obowiązkowych szczepieniach ochronnych… W informacji z dnia 4 lutego 2016 r. o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli (NIK) w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych możemy przeczytać, iż obowiązujący w Polsce system szczepień jest bezpieczny i działa sprawnie, zapewnia ochronę dzieciom i dorosłym, niemniej jednak groźny dla całej populacji może okazać się systematycznie zyskujący na popularności trend unikania szczepień. […]

Więcej
Kilka słów o świadczeniu wychowawczym, czyli 500+ oczami sądu

W odniesieniu do świadczenia 500+ zapadają już pierwsze wyroki przed sądami administracyjnymi. Poniżej zaprezentuje tylko te bardziej interesujące i, co oczywiste, posiadające uzasadnienie. Ciekawy wydaje się wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Olsztynie. Dnia 3 listopada 2016 r. w orzeczeniu o sygn. akt II SA/Ol 995/16 sąd ten uznał, że skoro cudzoziemiec posiadający status rezydenta […]

Więcej

Radca prawny

Anna Mira - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, skończyła aplikację radcowską i złożyła egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Obecnie członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy. Specjalistka w zakresie prawa administracyjnego, egzekucyjnego i pomocy społecznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w Wydziale Egzekucji Izby Celnej w Toruniu. Radca prawny Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi. Od 2016 r. świadczy pomoc prawną w Tucholi w ramach krajowego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Anna Mira
Anna Mira

Radca prawny

Tel: +48 794 411 946

Kontakt

Adres
Stobno 30B, 89-502 Raciąż k. Tucholi NIP: 561-133-86-76
BANK: 27 1140 2004 0000 3602 7645 9865
kontakt
E-mail: kancelaria@annamira.pl Telefon:+48 794 411 946