Kilka słów o świadczeniu wychowawczym, czyli 500+ oczami sądu
500plus

W odniesieniu do świadczenia 500+ zapadają już pierwsze wyroki przed sądami administracyjnymi. Poniżej zaprezentuje tylko te bardziej interesujące i, co oczywiste, posiadające uzasadnienie. Ciekawy wydaje się wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Olsztynie. Dnia 3 listopada 2016 r. w orzeczeniu o sygn. akt II SA/Ol 995/16 sąd ten uznał, że skoro cudzoziemiec posiadający status rezydenta […]

Więcej