Abonament RTV w samochodzie firmowym
Radio Abonament rtv

O abonamencie RTV w samochodzie (służbowym, prywatnym i leasingowanym) i nie tylko. Abonament (RTV) radiowy i radiowo-telewizyjny. Prawdopodobnie każdy z nas wie, iż z posiadaniem odbiornika radiowego oraz telewizyjnego umożliwiającego natychmiastowy odbiór programu wiąże się obowiązek wniesienia opłaty zwanej abonamentem radiowym albo radiowo-telewizyjnym (RTV). Pominę tutaj całkowicie kwestię wysokości obu rodzajów abonamentu. Mimo tego, że […]

Więcej
O obowiązkowych szczepieniach ochronnych i karach za niestosowanie się do wymogu ich wykonania.
szczepienia

O obowiązkowych szczepieniach ochronnych… W informacji z dnia 4 lutego 2016 r. o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli (NIK) w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych możemy przeczytać, iż obowiązujący w Polsce system szczepień jest bezpieczny i działa sprawnie, zapewnia ochronę dzieciom i dorosłym, niemniej jednak groźny dla całej populacji może okazać się systematycznie zyskujący na popularności trend unikania szczepień. […]

Więcej