O obowiązkowych szczepieniach ochronnych i karach za niestosowanie się do wymogu ich wykonania.
szczepienia

O obowiązkowych szczepieniach ochronnych… W informacji z dnia 4 lutego 2016 r. o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli (NIK) w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych możemy przeczytać, iż obowiązujący w Polsce system szczepień jest bezpieczny i działa sprawnie, zapewnia ochronę dzieciom i dorosłym, niemniej jednak groźny dla całej populacji może okazać się systematycznie zyskujący na popularności trend unikania szczepień. […]

Więcej