O obowiązkowych szczepieniach ochronnych i karach za niestosowanie się do wymogu ich wykonania.
szczepienia

O obowiązkowych szczepieniach ochronnych… W informacji z dnia 4 lutego 2016 r. o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli (NIK) w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych możemy przeczytać, iż obowiązujący w Polsce system szczepień jest bezpieczny i działa sprawnie, zapewnia ochronę dzieciom i dorosłym, niemniej jednak groźny dla całej populacji może okazać się systematycznie zyskujący na popularności trend unikania szczepień. […]

Więcej
Kilka słów o świadczeniu wychowawczym, czyli 500+ oczami sądu
500plus

W odniesieniu do świadczenia 500+ zapadają już pierwsze wyroki przed sądami administracyjnymi. Poniżej zaprezentuje tylko te bardziej interesujące i, co oczywiste, posiadające uzasadnienie. Ciekawy wydaje się wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Olsztynie. Dnia 3 listopada 2016 r. w orzeczeniu o sygn. akt II SA/Ol 995/16 sąd ten uznał, że skoro cudzoziemiec posiadający status rezydenta […]

Więcej