- Hominem causa omne ius constitutum sit -
Wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka.

PRAWO.PASJA

Radca Prawny

O KANCELARII

Kancelaria radcy prawnego Anna Mira

Kancelaria świadczy usługi na teremie miasta Tuchola i w okolicy. Specjalizację kancelarii stanowi prawo administracyjne, w tym prawo i postępowanie podatkowe, postępowanie egzekucyjne w administracji, prawo zabezpieczenia społecznego. Kancelaria zapewnia stałą i kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych oraz pomoc prawną świadczoną osobom fizycznym. Kancelaria świadczy takie usługi jak:

 • wezwania do zapłaty,
 • pisma procesowe,
 • odwołania od decyzji administracyjnych,
 • opinie prawne,
 • udzielanie porad prawnych,
 • opiniowanie umów pod kątem zgodności z prawem i ochrony interesów Klienta,
 • obsługa prawna przedsiębiorstw,
 • zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej.

OBSZAR DZIAŁANIA KANCELARII

Kancelaria prowadzi obsługę prawną głównie na terenie Tucholi i okolic, ale również obsługuje podmioty na terenie Chojnic, Grudziądza, Świecia, Bydgoszczy, Torunia.

FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG

 • stała obsługa prawna na podstawie umowy o świadczenie pomocy prawnej,
 • jednorazowe zlecenia,
 • usługi świadczone na odległość,
 • porady prawne udzielane w siedzibie Kancelarii.

ZAKRES USŁUG

PRAWO CYWILNE
 • spadki
 • postępowanie egzekucyjne
 • prawo rzeczowe
PRAWO ADMINISTRACYJNE
 • postępowanie podatkowe
 • postępowanie egzekucyjne
 • prawo celne
 • pomoc społeczna
 • fundusz alimentacyjny
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
 • rozwody
 • separacje
 • alimenty
 • ubezwłasnowolnienie
 • pozbawienie praw rodzicielskich

RADCA PRAWNY

Anna Mira - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, skończyła aplikację radcowską i złożyła egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Obecnie członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy. Specjalistka w zakresie prawa administracyjnego, egzekucyjnego i pomocy społecznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w Wydziale Egzekucji Izby Celnej w Toruniu. Radca prawny Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi. Od 2016 r. świadczy pomoc prawną w Tucholi w ramach krajowego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.

KONTAKT

Kancelaria radcy prawnego Anna Mira
Stobno 30B, 89-502 Raciąż k. Tucholi
NIP: 561-133-86-76
BANK: 27 1140 2004 0000 3602 7645 9865
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 794 411 946